Reference

Název akce
Obytný soubor "Na Vackově"
Trutnov Shopping Mall
Bytový komplex Hrdlořezy
Rezidence "Melicharka"
Vodovodní přivaděč Dolní Břežany
Zimní Stadion Vyškov
Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně
BD Uhříněves
Rekonstrukce admin. budovy firmy Omnipol, a.s.
Bytový dům „Slatinka“, I. a II. etapa
Apartmánové byty v Harrachově U Dolu
Obchodní centrála firmy Fronius ČR, s.r.o.
CNG stanice Pražské služby, a.s.
Centrum odpadového hospodářství, Klatovy
Rozšíření areálu fy Hennlich Industrietechnik, Litoměřice
Rekonstrukce silnice II. třídy č. 244 (propojení silnic I/9 a I/16)
Výstavba bytového komplexu Pod Kaštankou, Jílové u Prahy
Rekonstrukce silnice II. třídy č. 111
Přeložka STL plynovodního řadu, ÚPMD Praha
ÚPMD - Přístavba přednáškového sálu
Obytný soubor Cholupice - I.etapa a II. etapa
Rekonstrukce objektu ČS a.s., Rytířská 29, Praha 1
Administrativní budova Drahobejlova
Výstavba bytového domu "Vavřenova"
Přeložka jednotné kanalizační stoky PVS
Rodinné domy "U Prknovky"
VTL plynovodní přípojka pro CNG stanici
Poliklinika Budějovická
Návrh infrastruktury v obci Tuchlovice
Obnova a dostavba Barrandovských Teras
Prague – West Business Center Chrášťany
Obytný soubor "Klínovecké louky"
Suchý polder pro obytný soubor Zelené město
Obytný soubor Zelené město, Jarov
R6 Logistic Park, Jeneč
Rekonstrukce budovy České inspekce životního prostředí
Komerční centrum Jarov, Praha 9
Nové náměstí Uhříněves - 3.etapa
Dostavba budovy Českého metrologického institutu v Praze Hostivaři
Prodejní hala Gigasport, České Budějovice
Rekonstrukce dešťové stoky V Dolních Břežanech
Obytný soubor "Červená skála", Řež - Husinec
Karlovarská Business Park
Bytový dům „Hudečkova“
Obytný soubor bytových a rodinných domů "Na Krutci"
Výstavba nových budov Chemicko – technologické fakulty Univerzity Pardubice v areálu studentských kolejí v Polabinách
ČKD Technické laboratoře - rekonstrukce
Domov důchodců Mohelnice
Zličín Shopping Centre - Metropole
Polyfunkční dům, Dolní Břežany
OBYTNÝ DŮM s pečovatelskou službou, Jáchymov
Klient
M.S. Architekti
Chapman Taylors
KRR Architekti
Excon development, s.r.o.
Casua, s.r.o.
Rozsah činností
ZTI, IF, VOD
ZTI, P, VOD
ZTI, P
ZTI, P
VOD, INZ
ZTI
ZTI, P, VOD
ZTI, VOD
ZTI
ZTI
P, VOD
ZTI, P, VOD
P
ZTI, VOD
ZTI, VOD
VOD
ZTI, P
VOD
P
ZTI
ZTI, P, VOD
ZTI, P
ZTI
ZTI, P
P, IF, VOD
P
ZTI
P, IF, VOD, INZ
P, VOD
ZTI, IF, VOD
ZTI, VOD
VOD
VOD
VOD
ZTI
ZTI, VOD
P, VOD
ZTI
ZTI
VOD
P, VOD
ZTI, P
ZTI, P
ZTI, P, VOD
ZTI, P, IF, VOD
ZTI
ZTI
ZTI
Rok
v realizaci
v realizaci
v realizaci
v realizaci
v realizaci
v realizaci
v realizaci
v realizaci
v realizaci
2009
2009
2009
2009
2009
2008 - 2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007 - 2008
2007 - 2008
2007
2007
2006 - 2008
2006
2006
2006
2005 - 2006
2005 - 2006
2005 - 2006
2005
2005
2004 - 2006
2004 - 2006
2004
2003 - 2006
2003 - 2005
2003
2002
2002
2001
2001